PRIVATUMO POLITIKA / TAISYKLĖS

Pagrindinės nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.proteinastau.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir ProteinasTau (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjo teisės:

3.1.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.1.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, tuo tarpu naujas pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

3.1.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.2. Pardavėjo pareigos

3.2.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

3.2.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

3.2.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjo teisės:

4.1.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.1.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ir pristatydams prekes per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

4.1.3. Pirkėjas prekes grąžinti gali pagal pateikiamas prekių grąžinim taisykles. Daugiau informacjos apie prekių grąžinimą: https://proteinastau.lt/content/2-kaip-grazinti-ar-pakeisti-preke

4.1.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Pirkėjo pareigos

4.2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Rekvizituose“.

4.2.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.2.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą iš karto nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Jei informacijos apie mokėjimą Pardavėjas negauna, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

4.2.4. Klientas įsidėjęs prekes į prekių krepšelį gali panaudoti ne daugiau kaip vieną nuolaidų kuponą už vieną pirkinį ProteinasTau.lt internetinėje parduotuvėje.

4.2.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

5.1 Kiekvienos ProteinasTau.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

5.3.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį reklamuodamas tą prekę  ProteinasTau.lt

5.3.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

5.3.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

5.3.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Proteinastau.lt esančios prekės savo  spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių pakuočių, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

5.3.5. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

5.3.6. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

6.1 Asmens duomenys yra informacija, kurią ProteinasTau.lt renka vykdydama su klientu sudarytą sutartį arba norėdama su klientu susisiekti ir atliekant užsakymą. Mes neplatiname pateiktos informacijos trečiosioms šalims, išskyrus partnerius, kurie suteikia prekių pristatymą Klientams, taip pat įstatymu nustatyta tvarka.

6.1.2 Nenumatytu šiose taisyklėse atveju, Klientas ir pardavėjas  laikosi galiojančių įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių abiejų šalių santykius. Nesutarimai dėl šioje instrukcijoje nurodomų nuostatų įgyvendinimo visų pirma yra reglamentuojami derybomis. Jei kilę ginčai susiję su sutarties sąlygomis negali būti išspręsti derybomis, tuomet Klientas ir paradvėjas apsaugoti savo teises, gali kreipdamiesi į vartotojų teisių apsaugos tarybą ar teismą.

Surinktų asmens duomenų naudojimas

7.1 Surinkti asmens duomenys įgalina mus informuoti savo klientus apie ProteinasTau.lt produktų naujienas ir kampanijas. Klientas, kuris nenori būti mūsų naujienlaiškių adresatų sąraše ir būti informuotas apie produktus, kurie galėtų jį sudominti, gali bet kada pašalinti save iš duomenų bazės. Klientas gali atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos pranešdamas mums el. paštu arba veikdamas pagal instrukcijas, pateiktas naujienlaiškio poraštėje.

Autorinės teisės

8.1 Visi internetinėje parduotuvėje pateikiami tekstai ir nuotraukos yra saugomi autorinių teisių ir savivališkas kopijavimas ar spausdinimas, bei naudojimas pažeidžiant autorines teises yra draudžiamas.

Mūsų rekvizitai:

MB "Geras pasirinkimas"
Įmonės kodas: 306633617
PVM kodas: LT100016721310
Banko sąskaita: LT927300010183930382

Lazdynėlių g. 38C, Vilnius, LT-04126, Lietuva
El. paštas: info@proteinastau.lt

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo Nr. 130022696 ((užsakomasis pardavimas paštu arba internetu).